Juridisch advies

Advies inzake statuten en statutenwijzigingen

Begeleiding bij notariële akten

Leggen van contacten met externe juridische adviseurs

Opstellen van diverse verslagen en wettelijk verplichte publicaties

Redactie en nazicht van huurcontracten, leningovereenkomsten, recht van opstal

Specialist vennootschapsrecht

Heeft u verder nog vragen, neem gerust contact op